Απολυτήρια

Οι απόφοιτοι της σχολικής χρονιάς 2015-2016 μπορούν να περνούν από το σχολείο για να πάρουν τα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ τους.