Εφημερία Σχολείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7/2016

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΑΠΟ 09:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7/2016 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ